Ile wynosi normalny czas pracy?

Tygodniowy wymiar czasu pracy jest określony w układzie zbiorowym pracy. Czas ten wynosi normalnie 37 godzin w tygodniu. Twój czas pracy powinien być zapisany w umowie o pracę. Tak samo jest, jeśli w twoim miejscu pracy nie obowiązuje układ zbiorowy.